Det er nem beslutning du skal tage!
___________________________________

Vilkår & betingelser

Aftalevilkår hos Swiss Worktravel

Formål
Swiss Worktravel (CVR. 44028301) tilbyder arbejdsophold i Schweiz.
Ved at indgå en aftale med Swiss Worktravel accepterer du følgende betingelser:

Ansættelsesformidling
Swiss Worktravel formidler en ansættelseskontrakt mellem dig og en arbejdsgiver i Schweiz. Denne kontrakt vil regulere alle aspekter af ansættelsen, herunder, men ikke begrænset til, løn, arbejdstider, feriepenge og andre arbejdsrelaterede vilkår.
Yderligere sørger Swiss Worktravel for at vejlede og guide dig før og under dit ophold.

Bestilling
Du kan afgive din bestilling hos Swiss Worktravel via telefon, e-mail eller vores hjemmeside. Efter personlig samtale online eller telefonisk fremsender Swiss Worktravel en bekræftelse på det aftalte.

Bindende bestilling
Din bestilling er bindende, når du har underskrevet kontrakt med arbejdsgiver i Schweiz og du vil her skulle indbetale depositum på kr. 3.000.- (Depositummet fratrækkes det endelige formidlingsgebyr).

Depositum
Et depositum på kr. 3.000.- pr. person skal betales senest 8 dage efter modtagelse af faktura. Skulle du på trods af kontrakt med arbejdsgiver ikke være i stand til at opfylde kontraktens vilkår, tilbagebetales depositum ikke.

Alder
Du skal være mindst 18 år for at bestille hos os.

Prisen
Prisen på total kr. 9.800.- inkluderer alle aftalte ydelser, som er specificeret i bekræftelsen. Andre omkostninger som pas, vaccinationer og transport til Schweiz er ikke inkluderet og er dit ansvar, medmindre andet er angivet.

Betaling og depositum
Et depositum på kr. 3.000 pr. person skal betales senest 8 dage efter modtagelse af faktura. Restbeløbet skal betales 1 måned og 7 dage efter påbegyndt arbejdsophold.

Accept af ansættelseskontrakt
Du accepterer, at du er ansvarlig for at gennemgå, forstå og acceptere ansættelseskontrakten, der stilles til din rådighed af arbejdsgiveren. Eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende kontrakten skal drøftes direkte med Swiss Worktravel, inden du underskriver den.

Økonomiske vilkår
Som deltager i programmet er du ansvarlig for at betale de nødvendige gebyrer, som er angivet i den separate faktura, du vil modtage fra Swiss Worktravel. Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaen.

Løn og finansielle forpligtelser
Du accepterer at overholde ansættelseskontraktens lønvilkår og økonomiske forpligtelser. Swiss Worktravel er ikke ansvarlig for udbetalingen af din løn eller eventuelle økonomiske spørgsmål i forbindelse med ansættelsen.

Ansvarsfraskrivelse
Det er vigtigt at bemærke, at Swiss Worktravel udelukkende fungerer som formidler i forhold til ansættelseskontrakten mellem dig og arbejdsgiveren. Swiss Worktravel gennemgår udførligt kontrakten med dig men er ikke ansvarlig for de specifikke arbejdsvilkår, ansættelsesforhold eller eventuelle hændelser, der måtte opstå under dit ophold i Schweiz. Eventuelle tvister mellem dig og arbejdsgiveren skal håndteres i overensstemmelse med schweizisk lovgivning og ansættelseskontrakten.

Lovvalg og værneting
Denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal løses i overensstemmelse hermed.